W aktualnym stanie prawnym dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone uważa się już za urodzone, ilekroć chodzi o jego prawa – zgodnie z zasadą „Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodo eius agitur”. Tak również zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem kobieta będąca w ciąży ma prawo do  uzyskania  od ojca dziecka środków finansowych (alimentów) na  utrzymanie siebie w okresie porodu, a także na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Żądanie alimentów nie jest zależne od tego, czy ojciec dziecka jest mężem kobiety czy też dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego. Prawo chroni zarówno dzieci małżenskie jak i te pozamałżeńskie.

Możliwość dochodzenia alimentów nie jest uwarunkowane urodzeniem się dziecka. By uzyskać alimenty nie trzeba czekać do narodzin pociechy. Wystąpić do sądu o alimenty można nawet zaraz po dowiedzeniu się o zajściu w ciąże i tak by w stosunkowo  jak najkrótszym czasie uzyskać zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem. Środki pienieżne, które mogą pomóc kobiecie w czasie ciąży i porodu mogą zostać przeznaczone na: jej pobytu w szpitalu, odpowiednie środki medyczne, specjalistyczne badania i produkty, które musi spożywać kobieta w ciąży z uwagi na większe zapotrzebowanie na witaminy i makroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, zakupy pieluch, środków czystości. Dodatkowo oprócz wydatków związanych z okresem ciąży, ojciec dziecka musi pokryć część kosztów związanych z samym porodem. Koszty te zazwyczaj są zdecydowanie wyższe, bo wiążą się choćby z koniecznością nabycia tzw. wyprawki. Do najważniejszych wydatków zalicza się tutaj: łóżeczko, wózek, pościel, ubranka/odzież, czy fotelik do samochodu. Są nimi także koszty chrztu (m.in. ceremonii kościelnej, becika), a także przyjęcia okolicznościowego. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne, oprócz zwykle przyjmowanych, konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część albo nawet całość tych wydatków lub strat. Są to wydatki, które mają charakter nietypowy i wiążą się z nadzwyczajnymi okolicznościami, w jakich znalazła się matka w związku z poczęciem dziecka, np. konieczność zakupu maszyny do nawilżania powietrza, która była zalecona matce, albo wymiany nieszczelnych okien w pomieszczeniu, w którym na stałe ma przebywać dziecko.