Fajerwerki, sztuczne ognie, rzymskie ognie, rakiety, petardy to dla wielu osób nieodłączny element Sylwestra i Nowego Roku. Fajerwerki to materiał pirotechniczny i nic innego jak materiał wybuchowy, który może być niebezpieczny dla ludzi i otoczenia. Używanie materiałów pirotechnicznych w tłumie zawsze niesie ze sobą zagrożenie dla  mienia oraz zdrowia i życia osób. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może powodować różnego rodzaju szkody jak: dziury w dachu czy uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej i solarnej, uszkodzenia aut, wybite szyby w oknach i pożary mieszkań, zniszczone ubrania, oparzenia rąk, uszkodzenie wzroku, urazy głowy, uszkodzenie słuchu, urwanie kończyn, a nawet śmierć osoby poszkodowanej !

Od osoby, która w nieumiejętny sposób posługuje się fajerwerkami można żadać odszkodowania za spowodowaną szkodę oraz zadośćuczynienia pienieżnego za doznaną krzywdę. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odpowiedzialność za wystrzeliwane fajerwerki ponoszą organizatorzy imprezy oraz osoby odpalające fajerwerki. Za uszczerbek na zdrowiu i szkody na mieniu odpowiada organizator imprezy sylwestrowej niezależnie od tego, czy jest nim miasto lub gmina, czy prywatny przedsiębiorca. Nawet jeśli szkoda została wyrządzona przez jednego z uczestników. Nie ma tutaj znaczenia czy impreza spełniała standardy bezpieczeństwa. Obowiązkiem organizatora zabawy sylwestrowej jest zadbanie o bezpieczeństwo w trakcie odpalania petard. W pewnych przypadkach może się zdarzyć, że właściciel pensjonatu, osoba odpalająca fajerwerki oraz ich importer odpowiadają solidarnie za to, że podczas sylwestrowego pokazu nawet tylko jeden z fajerwerków wyrządzi komuś krzywdę. Jeśli fajerwerki odpalały osoby niepełnoletnie to odpowiedzialność za skutki wystrzałów odpowiedzą osoby pełnoletnie pod nadzorem której przebywają te osoby lub  rodzice tych osób. W pewnych sytuacjach nie można uchylić się od odpowiedzialności, przypisując brak zachowania ostrożności i rozwagi samemu poszkodowanemu. Sąd Najwyższy orzekł w  jednej ze spraw, że do obowiązków gminy, która zaprosiła mieszkańców na spotkanie w sylwestrową noc, należało zapewnienie bezpieczeństwa gromadzącym się tłumnie ludziom. Jeżeli tego nie zrobiła i pozwoliła na odpalanie petard, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wypadkiem, do którego doszło (wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2005 r., sygn. akt II CK 794/2004). W wyroku z dnia 28 lutego 2018 r.  Sąd Okręgowy w Łodzi  w sprawie o sygn. akt II C 522/15 uznał za właściwe zadośćuczynienie w kwocie ponad 81 tys. złotych dla osoby, która poszkodowana została w wyniku poparzenia rzymskim ogniem podczas balu sylwestrowego !

Jednocześnie, niezależnie od dochodzonego odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu doznanej szkody, nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może powodować również odpowiedzialność karną sprawcy wypadku z powodu  niezachowania wymaganej ostrożności przy użytkowaniu materiałów pirotechnicznych. Odpowiedzialność karną będą ponosić również nieletni, którzy ukończyli 17 lat, a w niektórych drastycznych w skutkach wypadkach nawet nieletni, którzy ukończyli zaledwie 15 lat. Na bezpieczeństwo noworocznej zabawy szczególną uwagę powinni więc zwrócić dorośli, którzy nadzorują w tym czasie osoby niepełnoletnie.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku z udziałem sztucznych ogni zgłoś się do adwokata, który pomoże Ci w należytej obronie przysługujących Ci praw !