Prawo cywilne

 

– Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących m.in. następujących kwestii:
– o rozwód i separację oraz o unieważnienie małżeństwa
– podziału majątku wspólnego
– majątkowych umów małżeńskich (np. ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zezwolenia na dokonanie czynności w majątku wspólnym małżonków, pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym)
– ustalenia bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
– alimenty (np. zapłatę alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie alimentów na dzieci, uchylenie alimentów na rzecz małżonka, alimenty od dziadków na rzecz wnuków)
– władzy rodzicielskiej (przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie)
– ustanowienia opiekuna prawnego dziecka lub umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
– ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem, ustalenie kontaktów dziadków z dzieckiem lub o wydanie dziecka
– przysposobienia (adopcji) lub rozwiązanie przysposobienia
– z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi (zarząd majątkiem nieletnich, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka lub zgody na odrzucenie spadku przez dziecko)
– opieki i ustanowienia kuratora