Prawo cywilne

 

– Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego, w tym spraw dotyczących m.in. następujących kwestii:
– stwierdzenia nabycia praw do spadku i pomoc w uzyskaniu poświadczeniu dziedziczenia lub odrzucenia spadku
– podziału majątku po zmarłym i znoszenia współwłasności (zarówno w przypadku pozostawienia przez niego testamentu, jak i jego braku)
– ochrony spadkobierców przed nabyciem zadłużonego spadku (odrzucenie spadku lub jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), w tym o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku
– odpowiedzialności za długi spadkowe
– dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
– spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych (realizacja zapisów i poleceń) oraz umów o dziedziczenie (zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku w całości lub w części)
– uznania spadkodawcy za niegodnego dziedziczenia
– dochodzenia nieważności testamentu
– pomoc w przygotowaniu testamentu lub właściwego sformułowania umów darowizny lub dożywocia
– problemów podatkowych związanych z prawem spadkowym
– doradztwo z zakresu prawa spadkowego