Adwokat Radosław Kozłowski

KontaktZakres usług

Kancelaria Adwokacka Radosław Kozłowski

Adwokat Radosław Kozłowski, prowadzący Kancelarię Adwokacką specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie doradztwa prawnego we wszelkich sprawach powierzonych przez klientów. Kancelaria przygotowana jest do obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców jak i innych podmiotów o różnej strukturze i formie organizacyjno – prawnej. Pomoc prawna świadczona jest na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Działalność kancelarii obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych i umów oraz reprezentację i występowanie przed urzędami i sądami, w tym również przed sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Do każdej ze spraw staram się podchodzić w sposób indywidualny, aby jak najbardziej owocnie reprezentować interesy Klientów i skutecznie rozwiązywać ich problemy prawne. Moim celem jest szukanie najkorzystniejszych rozwiązań, zarówno na etapie przedsądowym, jak również i sądowym, a także później na etapie wykonawczym i egzekucyjnym. Temu służy moje dotychczasowe doświadczenie połączone z efektywnym stosowaniem najnowszych instytucji prawnych.

Wysoki poziom obsługi prawnej wynika ze stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniach i kursach organizowanych m.in. przez samorząd adwokacki. W trosce o najwyższą jakość moich usług każdy problem gruntownie staram się analizować pod względem prawnym przed przyjęciem sprawy do prowadzenia, oceniając szanse osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu. Wyniki analizy staram się przedstawiać Klientowi, z którym konsultuję dalszą strategię działania. Przejawem mojej wiarygodności wobec każdego Klienta jest to, że nigdy nie doradzam Klientowi kierowania sprawy na drogę sądową, jeśli oceniam, że szanse na jej wygranie są znikome. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych wydatków, stresów i straty czasu.

W ramach prowadzonej Kancelarii adwokat Radosław Kozłowski specjalizuje się w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta) po wypadkach komunikacyjnych lub w pracy oraz za błędy medyczne lub za inne zdarzenia oraz w roszczeniach dotyczących odzyskania wierzytelności (windykacji i antywindykacji).
Poza sprawami z zakresu specjalizacji Kancelaria prowadzi m. in. sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, karne, administracyjne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy i inne sprawy. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie sporządzania skarg konstytucyjnych i reprezentacji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Serdecznie zapraszam do siedziby Kancelarii i skorzystania z usług pomocy prawnej.

 

Serdecznie zapraszam do siedziby Kancelarii i skorzystania z usług pomocy prawnej.

NAPISZ DO MNIE

Zobacz moje publikacje